Sınav Ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, yarıyıl içi çalışma (ara sınav, proje, seminer, kısa sınav, ödev, vs.) %40, ve yarıyıl sonu sınavı ise % 60 katkı yapar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten 60 ve üstü not alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.


Güncelleme : 24.02.2017 13:20:28